20 geo
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30     Wr 2E j.polski
3D geografia
Kw 2E r_geografia
2 8:40- 9:25 Kw 2E geografia
3E r_geografia
Wr 2E j.polski
Kw 1D r_geografia
BW 1F matematyka
3 9:35-10:20 3D r_geografia
4D r_geografia
Kw 3C geografia
RL 1F-1/3 j.angielski
BW 1C matematyka
4 10:30-11:15 Ko 2D j.polski
4D r_geografia
Kw 1C geografia
4D r_geografia
Ga 1C historia
5 11:25-12:10 Ko 2D j.polski
Kw 1F r_geografia
3E r_geografia
Kw 1F geografia
Ga 4E historia
6 12:30-13:15 Kw 1B geografia
Kw 2F geografia
3D r_geografia
Kw 2E geografia
Kw 2C geografia
7 13:35-14:20 3E geografia
Kw 2F geografia
3D r_geografia
  Kw 2B geografia
8 14:30-15:15   Kw 2C geografia
Kw 2A geografia
Kw 2B geografia
 
Drukuj plan
wygenerowano 19.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum